თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

  • გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება!
  • პროდუქციაზე ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელს გადაეცემა იმავე ღირებულების ვაუჩერი, რომლითაც შეძლებს სხვა პროდუქციის შეძენას.